Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 566/21 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:27:09
Zarządzenie nr 565/21 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:26:06
Zarządzenie nr 564/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:25:09
Zarządzenie nr 563/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:23:59
Zarządzenie nr 562/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2022 Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:21:49
Zarządzenie nr 561/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2021 rok Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:20:53
Zarządzenie nr 560/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:19:37
Zarządzenie nr 559/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 481/21 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2021-12-06 13:16:28
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.11.2021 r. Mariusz Wlazło 2021-12-06 08:41:17
Budżet 2022 r. Mariusz Wlazło 2021-12-06 08:00:54
Zarządzenie nr 558/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022 Mariusz Wlazło 2021-12-06 08:00:16
Zarządzenie nr 557/21 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:29:57
Zarządzenie nr 556/21 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:28:53
Zarządzenie nr 555/21 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:27:33
Zarządzenie nr 554/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:25:33
Zarządzenie nr 553/21 z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawione oraz najmowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:18:07
Zarządzenie nr 552/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:15:37
Zarządzenie nr 551/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:13:46
Zarządzenie nr 550/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:12:50
Zarządzenie nr 549/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:10:39
Zarządzenie nr 548/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:09:15
Zarządzenie nr 547/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A15M o numerze rejestracyjnym DGR W336 Mariusz Wlazło 2021-12-06 07:08:08
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 30.11.2021r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia Mariusz Wlazło 2021-12-02 13:49:45
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania: Budowa instalacji odbioru i zagospodarowania gazu wysypiskowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej Marcin Koziński 2021-12-02 07:40:32
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania: Budowa instalacji odbioru i zagospodarowania gazu wysypiskowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej Marcin Koziński 2021-12-02 07:39:56
Zarządzenie nr 546/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-11-30 10:06:39
Zarządzenie nr 545/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-11-30 10:05:40
Zarządzenie nr 544/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-11-30 10:03:49
Zarządzenie nr 543/21 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie objęcia w użyczenie Mariusz Wlazło 2021-11-30 10:01:37
Zarządzenie nr 542/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXIII/233/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2022 rok. Mariusz Wlazło 2021-11-30 10:00:01
Zarządzenie nr 541/21 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:57:42
Uchwała nr XXXVII/268/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/150/20 z dnia 15 lipca 2020 r. Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:52:18
Uchwała nr XXXVII/267/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/149/20 z dnia 15 lipca 2020 r. Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:50:59
Uchwała nr XXXVII/266/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:49:58
Uchwała nr XXXVII/265/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:48:38
Uchwała nr XXXVII/263/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:48:26
Uchwała nr XXXVII/260/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:48:08
Uchwała nr XXXVII/258/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:47:53
Uchwała nr XXXVII/257/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-11-30 09:47:39
Uchwała nr XXXVII/265/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. Mariusz Wlazło 2021-11-29 19:41:46